Gmina Miasto Augustów planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.