Przypominamy, że w piątek - 31 marca 2023 roku - upływa termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształceniowej za 2023 rok. Wpłat należy dokonywać: na numer rachunku 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220.