Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: został zamieszczony na okres od 23.05.2023 r. do 13.06.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży.