Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2023 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę na lata 2023/2024. Listy roczne są udostępnione wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 301 (nr tel. 87 643 86 22) oraz w Augustowskim TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 (nr tel. 87 643 28 31).