Przypominamy, że w piątek 15 września 2023r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za III ratę 2023r. oraz podatku od środków transportowych za II ratę 2023r.