Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami. Organizatorem kampanii jest Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Związku Rzemiosła Polskiego.