Powiat Augustowski rozpoczyna V etap remontu dróg
Powiat Augustowski podjął kolejny krok w modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, podpisując umowy na remont blisko 8 km dróg. Inwestycje te mają znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla wszystkich użytkowników dróg przejeżdżających przez ten region.
  1. Rozpoczęcie V etapu modernizacji dróg.
  2. Remonty obejmą odcinki Bargłówka – Netta Pierwsza i Huta – Podcisówek.
  3. Łączna długość remontowanych dróg to 7,45 km.
  4. Planowane zakończenie prac do 18 sierpnia 2024 r.

4 czerwca podpisano umowy z wykonawcami na realizację V etapu modernizacji dróg w Powiecie Augustowskim. Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa. Powiat kontynuuje swoje kilkuletnie starania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze z nich dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Bargłówka – Netta Pierwsza, które przeprowadzi Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk. Drugie zadanie obejmuje remont drogi powiatowej na odcinku Huta – Podcisówek w Gminie Sztabin, za którą odpowiedzialna będzie firma EKODROM Sp. z o.o. z Augustowa.

Łączna długość remontowanych odcinków wyniesie 7,45 km, a koszt realizacji projektu, w tym nadzoru, to 6,23 mln zł. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,66 mln zł, natomiast pozostałe 2,57 mln zł pokryje budżet Powiatu Augustowskiego.

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowy, uczestniczyli Piotr Rusiecki – Starosta Augustowski, Wojciech Jerzy Szczudło – Wicestarosta Augustowski oraz Mieczysław Sobolewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Wykonawców reprezentowali Wojciech Nowak – Prezes Zarządu firmy EKODROM Sp. z o.o. i Marek Sobota – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. Umowy podpisał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Daniel Hiero.

– Mając na uwadze dotychczasową, dobrą współpracę z Wykonawcami, liczymy na to, że inwestycje przebiegną sprawnie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników dróg – powiedział podczas spotkania Piotr Rusiecki – Starosta Augustowski.

Planowany termin zakończenia prac to 18 sierpnia 2024 r. Mieszkańcy regionu mogą spodziewać się znacznej poprawy stanu dróg, co przełoży się na większe bezpieczeństwo i komfort podróżowania.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Augustowie