25 lat Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Augustowie
W minioną środę, 7 czerwca, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie świętował swoje 25-lecie. Była to wyjątkowa okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tej placówki.
  1. Obchody 25-lecia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień.
  2. Udział Starosty Piotra Rusieckiego i Wicestarosty Wojciecha Jerzego Szczudło.
  3. Wręczenie gratulacji i medalu pamiątkowego Dyrektorowi Andrzejowi Litwińczukowi.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, obchodził swoje 25-lecie działalności. Uroczystość odbyła się 7 czerwca, stając się doskonałą okazją do refleksji nad osiągnięciami oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w pracę placówki.

Podczas obchodów, Powiat Augustowski reprezentowali Starosta Piotr Rusiecki oraz Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło. W imieniu powiatu przekazali oni na ręce Dyrektora Andrzeja Litwińczuka gratulacje oraz medal pamiątkowy jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego.

Poradnia odgrywa kluczową rolę w lokalnej społeczności, oferując wsparcie psychiczne oraz pomoc w walce z uzależnieniami. Przez lata swojej działalności, placówka nie tylko rozwijała swoje usługi, ale także stała się istotnym elementem systemu wsparcia zdrowotnego w regionie.

Jubileusz był również okazją do przypomnienia, jak ważna jest rola takich instytucji w życiu lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu pracowników i wsparciu władz, Poradnia może kontynuować swoją misję, pomagając tym, którzy najbardziej tego potrzebują.


Źródło: Powiat Augustowski