Zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe lub instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2023”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie GOA w Augustowie.