Okazja do poznania nowych miejsc, nawiązania kolejnych znajomości oraz wymiany swoich doświadczeń - taką rolę spełnił wspólny wyjazd augustowskich seniorów do Puńska. W wydarzeniu udział wzięli: Członkowie Augustowskiej Rady Seniorów, organizacje senioralne oraz Burmistrz Augustowa - Mirosław Karolczuk.