Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
W nadchodzącym tygodniu odbędzie się kluczowe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. To ważne wydarzenie dla mieszkańców, którzy chcą być na bieżąco z decyzjami lokalnymi. Sprawdź, czego możesz się spodziewać!

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Miejskim

W dniu 2 lipca 2024 roku, we wtorek, o godzinie 11:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. To spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą śledzić bieżące sprawy i decyzje dotyczące ich miasta.

Porządek obrad: kluczowe punkty spotkania

Spotkanie rozpocznie się od oficjalnego otwarcia i przedstawienia porządku obrad. Następnie, jednym z głównych punktów będzie rozpatrzenie wniosku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Jest to istotny element, który może wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowanie lokalnej społeczności. Po omówieniu wniosku, komisja przejdzie do spraw różnych, które mogą obejmować różnorodne tematy istotne dla mieszkańców. Na zakończenie przewidziane jest zamknięcie posiedzenia.

Znaczenie uczestnictwa mieszkańców

Obecność mieszkańców na posiedzeniach takich jak to, jest niezwykle ważna. Daje to możliwość bezpośredniego udziału w procesie decyzyjnym i wyrażenia swoich opinii na temat spraw, które bezpośrednio ich dotyczą. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Sylwia Bielawska, zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa i śledzenia prac komisji.

Podsumowanie i zaproszenie do udziału

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Augustowie to ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności. Odbędzie się ono 2 lipca 2024 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej 35. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału i śledzenia działań komisji, aby być na bieżąco z decyzjami, które mogą mieć realny wpływ na ich życie.


Urząd Miejski w Augustowie