UM Augustów ogłasza konkurs na wspieranie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku
Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu na rok 2024. To doskonała okazja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze sportu, aby uzyskać wsparcie na swoje projekty.
  1. Termin składania ofert mija 18 czerwca 2024 r. o godz. 15:30.
  2. Oferty należy składać do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.
  3. Adres: ul. Młyńska 35, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
  4. Kontakt telefoniczny: 87 643 80 65.

Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024. To ważne wydarzenie dla wszystkich lokalnych organizacji i stowarzyszeń sportowych, które pragną rozwijać swoje inicjatywy i programy.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych. Urząd mieści się przy ulicy Młyńskiej 35 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 80 65.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2024 roku o godzinie 15:30. Warto się pospieszyć, aby nie przegapić tej ważnej okazji do wsparcia swoich sportowych projektów.

Organizacje i podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, które pomoże im w realizacji różnorodnych inicjatyw sportowych i rekreacyjnych. To doskonała okazja do promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.


Źródło: UM Augustów